Lielais ūdens plašums priekšā, uz kuru skatāmies niedrēm aizaugušā krastā stāvam, ir lagūnas tipa Papes ezers, kurš sev apkārt izveidojis apjomīgu, krāšņu dabas mozaīku. Dabas parks “Pape” pārsteidz ar unikālām dabas ekosistēmām un elpu aizraujošām ainavām, kuras mēs dosimies apskatīt, aptaustīt, saklausīt un izdzīvot SUP nobraucienā. 

Ar SUP dēli savu episko ūdens ceļu sāksim ielaižoties ezerā rietumu krastā, kur agrākos laikos to neskaitāmas reizes darījuši zvejnieki ar savām laivām. Par to liecina vecie laivu vraki krastā un pagalam sašķiebusies sena laivu māja. Pa ezeru brauksim pavisam nedaudz, bet pietiekami, lai redzētu, kāds izskatās Papes ezers no ūdens virsmas. Iepeldēsim plašā, 1.77 km garā kanālā, kurš savieno ezeru ar Baltijas jūru un uz jūru arī brauksim. Pietuvojoties jūrai, mūsu skatam pavērsies akmeņu krāvums kanāla kreisajā krastā, kurš apzinīgi pilda mola funkcijas. Mazliet pieskarsimies jūrai un griezīsim atpakaļ, lai ieairētos Papes dabas parka iekšienē, ieskatītos mitrājos, plašajos kūdras purvos un tik ļoti neskartajā vidē. Lai tur nokļūtu, no plašā kanāla nogriezīsimies ļoti šaurā, šķietami nekādā grāvī, bet tieši šis grāvis būs tas brīnumpilnais ūdens ceļš kurš mūs ievedīs Papes “dvēselē”. No sākuma niedres ar krakšķošu skaņu glaudīsies gar dēļiem, pavadot mūs no jūras uz mežu, un mežs saigaidīs ar ūdens vidū augošiem kokiem. Ar kokiem, kuri veido virs ūdens zaļu tuneli, kurā nemitīgi dzirdama dabas parka daudzveidīgo putnu dziesmas. Krasta ainavā pļavas mīsies ar mitrājiem un kūdras purviem. Tas ir tas ar ko šī vieta ir tik īpaša un mums būs iespēja to visu piedzīvot ar SUP dēli izslīdot tam cauri 8 kilometru garumā. 

Uz tikšanos Papē!

Comments are closed.